Media och Publicister
eZ Awards Crowd

Hundratals företag inom media- och publicistbranschen har förtroende för eZ Publish Platform när det gäller innehållshantering och leveransbehov gällande innehåll. Våra kunder omfattar både medelstora publikationer och globala mediaorganisationer med miljoner användare och stora nätverk av publikationer. Vi möjliggör skapandet av högkvalitativa webbplatser och appar, som förbättrar användarupplevelsen genom en plattform för innehållshantering som är enkel och kraftfull för både redaktörer och utvecklare. 

Finansiella Tjänster

Globala finansiella institutioner har förtroende för eZ Publish Platform tack vare vår förstklassiga säkerhet och stabilitet. I egenskap av att vara en certifierad organisation av det amerikanska försvarsdepartementet, hjälper eZ Systems privata och nationella banker, och även olika finansiella organisationer, att skapa en stabil bas för deras behov inom innehållshantering. Detta gör vi med hjälp av ett stort urval av användarlösningar som offentliga webbplatser, säkra applikationer för internetbanktjänster, extranät, intranät och andra internetportaler.

Offentliga Sektorn, Regering, Ideella Organisationer och Utbildning

eZ Systems arbetar med nationella organisationer inom den offentliga sektorn och möjliggör innehållshantering för ett flertal storskaliga webbplatser och internetportaler. Regeringsmässiga och statliga webbegendomar av alla storlekar använder eZ Publish Platform för kommunikation men även för olika ändamål inom digitala tjänster. Ideella organisationer driver välgörenhetscentrum med eZ Publish Platform eftersom plattformen ser till att erbjuda givarna en användarupplevelse som är enkel att hantera. Vår plattform hjälper även universitet och olika skolsystem att bygga sina studentportaler liksom övriga online-tillgångar.

Varumärken bland många andra branscher

Telekom, konsumentvaror och detaljhandel, underhållning, tillverkning, hälsovård, transporter, energi, samhällsservice...