Sametinget

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. De bidrar med informasjon og tilbud for samer i Norge. Mye av kommunikasjonen og informasjonen fra Sametinget går gjennom nettsiden Sametinget.no.

Bakgrunn for prosjektet

Sametinget.no hadde behov for en modernisering og oppgradering av sidene, både designmessig og innholdsmessig, med oppdatert funksjonalitet og design. Innholdstrukturen var utdatert og det var et stort behov for å rydde opp i innholdet på nettsiden, da det var mye tekst og gammel informasjon. Det var også et ønske fra Sametinget at de nye sidene skulle sette brukeren i sentrum og gi en bedre brukeropplevelse. I 2015 utlyste de et anbud som ble vunnet av Netlife Research. De fikk med seg eZ partner Seeds Consulting med på laget, og sammen skapte de det som i dag er de nye sidene til Sametinget.

Målsettingen var å skape en nettside hvor:

  • Brukerne ble satt i fokus
  • Sametingets tjenester og tilbud ble synliggjort i større grad
  • Økt valgdeltakelse og antall deltakere som melder seg inn i valgmanntallet
  • Forbedret redaksjonelle opplevelse for innholdsprodusentene i Sametinget

For å dekke de nye behovene til Sametinget.no ble eZ Platform Enterprise valgt som CMS på de nye sidene. 

Om Sametinget 

Siden Sametinget ble opprettet i 1989, har de jobbet med å styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. I tillegg til dette er Sametinget en pådriver i internasjonale organer, hvor de arbeider for å styrke rettighetene til verdens urfolk. Neste valg for sametinget er høsten 2017

Resultat

Åse Margrethe Paulsen Pulk, webredaktør for Sametinget, er veldig fornøyd med nettsiden som Seeds og Netlife har utviklet.

"Resultatet har blitt en nettside med et renere design som det er enkelt for brukeren å navigere seg gjennom. Løsningen med kjernesider gjør at brukeren enkelt finner frem til den rette informasjonen og får en god brukeropplevelse" - Åse Margrethe Paulsen Pulk, webredaktør Sametinget

Videre har Sametinget.no nå oppnådd gode resultater på nettsiden:

  • Et ryddig nettsted med forbedret brukeropplevelse
  • 43% øking av antall besøkende sammenliknet med 2016
  • 47% øking i antall sidevisninger sammenliknet med 2016
  • En side som fungerer utmerket på mobil og nettbrett

I tillegg til dette har Sametinget.no fått en nettside som er mer oppgavefokusert ved at noen sider er mer synlige enn før. Innholdet kan knyttes sammen med tags, slik at brukerne enklere finner frem til innholdet de er interesserte i å lese mer om. Nettsiden fungerer også utmerket på mobil og nettbrett.

Statistikk viser at antall besøk og antall sidevisninger har økt med henholdsvis 43% og 47% sammenliknet med samme periode i fjor. Dette er vi naturligvis veldig fornøyde med.

Åse Margrethe Paulsen Pulk, webredaktør Sametinget

Hvorfor eZ?

Steinar Magnussen, forretningsutvikler i Seeds Consulting, mener eZ Platform Enterprise egnet seg veldig bra til prosjektet. Det passet derfor bra at Sametinget.no allerede var på eZ.

"eZ Platform Enterprise CMS passer bra til løsningene på Sametinget.no da det er et fleksibelt rammeverk som egner seg godt til store og innholdstunge løsninger. Det gir redaktører og innholdprodusenter en bedre hverdag. Det er også enkelt å integrere tredjepart systemer med eZ Platform Enterprise" - Steinar Magnussen, Forretningsutvikler Seeds. 

Som tredjepart system har Seeds integrert Acos Websak i rammeverket, slik at alle som bruker søkefunksjonen på Sametinget.no vil få opp resultater fra Acos i tillegg. 

eZ Platform Enterprise er et fleksibelt rammeverk som egner seg til store og innholdstunge løsninger

Steinar Magnussen, Forretningsutvikler Seeds

Tett samarbeid har ført til gode resultater

Paulsen trekker frem det tette samarbeidet mellom Sametinget og Seeds Consulting gjennom hele prosessen. Sametinget har fått et resultat som har gitt ønskede effekter:

"Samarbeidet med Seeds har vært bra gjennom prosessen. De har alltid vært løsningsorienterte og parate til å hjelpe og endre noe. Dersom vi har hatt noen ønskede endringer har disse blitt håndtert raskt." - Åse Margrethe Paulsen Pulk, Webredaktør Sametinget

En av de store utfordringene har vært å utvikle et nettsted på norsk, nord-, sør- og lulesamisk med utviklere som ikke kan de samiske språkene, men dette har blitt løst ypperlig. Samarbeidet er fortsatt bra, og Sametinget får raskt hjelp av Seeds dersom de trenger dette. 

Neste steg for Sametinget.no

Nå som Sametinget nå har fått nye og flotte hjemmesider, er planen å ha kontinuerlig vedlikehold av sidene, der sametinget.no skal bli det naturlige stedet for å finne informasjon for interessenter. Neste steg er å få resten av organisasjonen over på nettstedet og lære opp de ansatte i bruken, samt oversettelse alt av innholdet til de forskjellige samiske språkene. Målet er at flest mulig skal få eierskap til nettsiden, forteller Paulsen.

Nettsiden vår er en oppgaveorientert kanal, og vi jobber hele tiden for at brukerne skal få løst behovene de har på en rask og effektiv måte.

Åse Margrethe Paulsen Pulk, webredaktør Sametinget

Videre vil det være stort fokus på å optimalisere, oversette og forenkle innholdet. Samtidig som de holder på å planlegge innholdstrategien for Sametinget frem mot valget til høsten, der Sametinget.no blir en viktig kilde for informasjon.

Ønsker du å vite mer om prosjektet? Kontakt oss eller partneren vår, Seeds Consulting, for mer informasjon.