Rogaland fylkeskommune - Innholdsstyring på én enkelt plattform

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere og har et bredt spekter av målgrupper. Dette inkluderer blant annet skoleelever, media, politikere, ulike leverandører og befolkningen generelt.

Bakgrunn for prosjektet 

For å tilfredsstille deres ulike brukere, var det viktig å få på plass en fleksibel plattform med mulighet til å håndtere mye og kompleks informasjon på én enkel plattform. På bakgrunn av dette ønsket fylkeskommunen i 2011, å fornye deres nettsider og skape en sømløs plattform for samhandling. Målsetningen var å ha nettsider som kommuniserer med alle målgruppene på en tilfredsstillende måte. 

Norse Digital kom tidlig inn i utviklingen av de nye nettsidene. De har samarbeidet med Rogaland fylkeskommune i flere år for å utvikle og drive Rogfk.no. Gjennom eZ Publish, opprettet Norse Digital en fullt integrert plattform for alle som jobber i fylkeskommunen.

Hvorfor eZ?

eZ Publish ble valgt som CMS på bakgrunn av plattformens fleksibilitet og multisite muligheter. Fylkeskommunen har hele sin nettstedsportefølje i eZ. Med eZ var det enkelt å opprette separate nettsider som håndteres gjennom samme plattform.

Dette ga Norse Digital muligheten til å utvikle et enkelt malverk som kunne brukes og til alle de ulike nettsidene. Det ga blant annet alle videregående skoler i Rogaland muligheten til å styre sine egne nettsider med skreddersydd innhold. Hver skole kan dermed kommunisere enklere med sine elever, foresatte og vise frem sine resultater.

Ingeborg Dirdal, nettredaktør i Rogaland fylkeskommune, forteller at hun er fornøyd med funksjonaliteten og brukergrensesnitt til sidene.

- Rogaland fylkeskommune har hele sin nettstedsportefølje i eZ og har samarbeidet med Norse Digital gjennom flere prosjekter i mange år. Samarbeidet har gitt oss en stabil løsning uten nedetid, noe som er viktig for oss. Vi er godt fornøyd med funksjonalitet og brukergrensesnitt, sier Ingeborg Dirdal, nettredaktør i Rogaland fylkeskommune.

- Ettersom vi har over 30 forskjellige nettsteder har vi fått testet ut forskjellig design og forskjellige behov, og ser at eZ gir oss de mulighetene vi trenger. Norse Digital er opptatt av å ivareta oss som brukere, og vi har gode erfaringer med responstid, prioriteringer, imøtekommenhet og oppfølging, sier Dirdal.

Skreddersydd site-map

Gjennom eZ Publish var det enkelt å bygge opp en skreddersydd site-map for å forenkle innhenting av relevant informasjon for brukerne. Her hadde også Fylkeskommunen et brukervennlig  publiseringsverktøy i bakhånd.

Digital Årsmelding

Som en innovativ fylkeskommune, ønsket Rogaland fylkeskommune å tenke mer digitalt for å få flere til å bruke årsmeldingen i større grad Årsmeldingen er en viktig informasjonskilde for fylkeskommunen og er et dokument som evaluerer tidligere arbeid og sørger for at utviklingen i fylket går i riktig retning (målt opp mot egne overordnede mål). Den digitale årsmeldingen ble dermed bygget opp av artikler lagret i eZ installasjonen. Digitaliseringen førte til at den ble lett tilgjengelig for brukerne på nettsidene deres. 

Sosialt intranett

Norse Digital har jobbet tett med Rogaland for å sørge for at nettsidene er optimale og at grensesnittet er brukervennlig for alle divisjoner i fylkeskommunen. Det ble utviklet et sosialt intranett på eZ Publish med mål om å sørge for at fylkeskommunen benytter all intern kompetanse til sin fordel, samt har gode rutiner for samhandling på tvers av avdelinger og skoler. Tanken med intranettet er å øke informasjonsflyten og skape en sosial platform for samhandling på tvers av fylkeskommunen. Her kan alle delta i diskusjoner rundt dagsaktuelle temaer og dele erfaringer samtidig som man holder seg oppdatert på fylkeskommunens nyheter.