Orkla - Kåret til Norges beste nettside

Orkla består av over 100 selskaper over hele verden, der digitale initiativ tidligere har vært opp til hvert enkelt selskap og forretningsenhet. 

Powerd by eZ

Selskapet ønsket å sikre videre vekst innen digital kommunikasjon og styrke sin tilstedeværelse i digitale kanaler. Med dette som mål, har Making Waves utviklet et teknisk rammeverk basert på tre ulike hovedløsninger; selskaper, produkter og intranett. 

Prosjektet har et omfang på mer enn 100 nettløsninger som skal ta utgangspunkt i én publiseringsløsning som gjør det mulig å ivareta en felles kvalitetsstandard.

Nettløsningene er bygget på eZ, der Making Waves har bistått med strategisk rådgivning, konseptutvikling og design, samt senere support, opplæring, forvaltning og drift. 

Hvorfor eZ?  

For å møte behovene til de ulike selskapene innen Orkla ASA har det blitt lagt spesiell vekt på viktigheten av å bygge et fleksibelt teknisk rammeverk som er enkelt å bruke.

Bortsett fra å møte alle nåværende industristandarder innen kodevalidering, SEO optimalisering, etc, var muligheten for å dele innhold mellom ulike websider, til partnere, på flere språk og med et unikt grafisk design en viktig faktor for at eZ ble valgt som CMS.

Rammeverket gjør det mulig å opprettholde en felles kvalitetsstandard og sikrer at Orkla selskapene kan gjøre kostnadseffektive digitale investeringer. Alle selskapene vil også dra nytte av de felles oppdateringene av CMSet, samtidig som nye funksjonaliteter vil bli lagt til i rammeverket uten av selskapene har behov for store nye investeringer.  

Med over 200 eksisterende websider i dag vil publiseringsplattformen også tillate betydelige besparelser rundt opplæring og utveksling av erfaringer, i og med at rammeverket er felles for alle forretningsenheter. Dette gjør at selskapene kan fokusere mer på en lønnsom webstrategi tilpasset det enkelte marked, enn på de tekniske aspektene. Prosessen for å oppnå dette er basert på smidige prosesser.

Synergier og gjenbrukbare moduler

Fokus på innhold og ulike brukerscenarier som har tillatt Making Waves å levere veldefinerte funksjoner med høy verdi inn i et fleksibelt rammeverk. Prosjektet utvikler “master maler” for websider, og tillater dermed å effektivt overføre innhold fra eksisterende websider til Orkla Common rammeverket – og sikrer dermed at alle deltar i videreutvikling og de markedsmulighetene som finnes. 

Strategikonsulenter i Making Waves har arbeidet sammen med Orkla på hvordan konsernet skal håndtere kommunikasjon om den nye løsningen med datterselskap og merkevarer. Making Waves har vært med og laget strategi for hvordan rammeverket og mulighetene skal presenteres, og vært med i møter med involverte parter for å sikre god informasjonsflyt og entusiasme for prosjektet.

Kåret til Norges beste nettside

I januar 2016, rangert Kommunikasjonsbyrået Comprend nettsidene til norske børsnoterte selskaper. De kåret Orkla.com som beste nettside, foran Telenor og Statoil. På nettsidene deres skriver de:

 - Orkla makes impressive progress in its digital corporate communication, which is rewarded with an increased score of 11.3 points from last year. In particular, Orkla’s improved financial reporting and share information, as well as a more transparent communication on corporate direction and control brings the company to the top of the table, Helena Wennergren, Head of Research i Comprend.