Høgskolen i Hedmark - Studentorientert skole med ny teknisk oppgradering

Høgskolen i Hedmark (HH) ble etablert i 1994 og består av fem campuser med hver sine studie- og forskningsprofiler. Nettsiden, www.hihm.no, skal være høgskolens viktigste formidlings- og kommunikasjonskanal.

Teknisk oppgradering og ny funksjonalitet 

HH innså at det var behov for å fornye nettsidene deres og gikk i 2014 ut på anbud for å skaffe en leverandør til oppdraget. God innsikt i responsivt design og erfaring med lignende systemer var viktig i utvelgelsesprosessen. eZ partner, Vangen & Plotz, vant anbudskonkurransen med tre andre tilbydere. Linn Kohmann, Fagleder i Kommunikasjon- og markedsseksjonen, forteller at fysisk nærhet var en utslagsgivende faktor for valg av samarbeidspartner.

eZ ble allerede i 2008 valgt som CMS da høgskolen skiftet ut deres gamle system. Ettersom de har vært fornøyd med eZ og CMSet er velegnet til deres målsetninger og behov, ønsket de å fortsette med løsningen.

Resultat

De nye nettsidene ble lansert høsten 2014. Løsningen har i ettertid blitt kontinuerlig videreutviklet med ny funksjonalitet som "min side" for studenter og en ny chatløsning. Nye www.hihm.no tilbyr brukerne forenklet design, kortere vei til relevant informasjon for de som søker, samt bedre studiesøk på framsiden og tettere integrering mot eksterne systemer (studiehåndboken Nexus). Nye maler for studieinformasjon ble redesignet og lansert vinteren 2016.

Linn Therese forteller de er godt fornøyd med nettsidene og føler at en større del av organisasjonen tar eierskap til sidene. De nye sidene har fått et responsivt design, som optimaliser brukeropplevelsen for besøkende på alle enheter.

Linn Kohmann

Mål med nettsiden

www.hihm.no består av både studentrelevante sider, overordnet virksomhetsinformasjon, forskningsrelaterte sider og egne prosjektsider både for forskningsmateriale og studentmateriale. Nexus studiehåndbok er integrert i sidene, og publiseringsløsningen. Nettsiden skal støtte opp under høgskolens aktiviteter knyttet til:

• Markedsføring av studier

• Profilering og formidling av forskning og annen faglig aktivitet mot arbeids- og samfunnsliv

• Portal for å samle nyttige ressurser og informasjon myntet på eksisterende studenter

Høgskolen i Hedmark på pc

Hvorfor eZ?

eZ ble valgt som CMS allerede i 2008 da Høgskolen skiftet ut sitt gamle CMS. Kohmann forteller at de ønsket å fortsette med eZ og at CMSet er velegnet for deres formål.

Det er svært positivt at andre i vår sektor kjører på samme løsning slik at vi kan samarbeide om utvikling og dele erfaringer. Vi opplever at eZ ønsker å utvikle løsningen sin og henger med på teknologiutviklingen, sier Linn Kohmann. 

Frontend redigering er viktig for høgskolen, da mange av deres bidragsytere selv har redigeringstilgang på siden. Kohmann forteller at de planlegger å oppgradere til eZ Enterprise og ser frem til å utforske nye artikkelmaler og planleggingsmoduler i løsningen. 

- Vi opplever eZ som et godt verktøy for å drifte en stor site som www.hihm.no er, sier Kohmann. 

Om Vangen & Plotz 

eZ Partner, Vangen & Plotz, er et digitalt byrå med kontorer på Hamar og Lillehammer, som i løpet av 6 år har vokst fra 2 til 15 medarbeidere. Staben består av erfarne systemutviklere, interaksjonsdesignere, digitale rådgivere, prosjektledere og innholdsprodusenter. Vangen & Plotz' utviklingsavdeling er faglig tung, og utvikler både nettsider og applikasjoner til web og mobil. Sterk kompetanse innen webteknologi gir det beste utgangspunkt for å skape løsninger kundene våre blir fonøyd med.

Optimalisering og A/B testing

Vangen & Plotz har hatt høyt fokus på optimalisering av løsningen, noe som innebærer at de har kjørt flere A/B testing på de viktigste delene av løsningen, som f.eks. studieomtalemalen. Lars Roar, Daglig leder i Vangen & Plotz forteller at det har vært viktig å få tiltalende, funksjonelle og informativestudieomtaler for å overbevise potensielle studenter at HIHM er en attraktivt og godt lærested, sier Næsset. Med de nye nettsidene har HH har fått en større bevissthet rundt konverteringsmål for de ulike sidene og knytter strategiene deres mer direkte opp mot kontinuerlig målinger de gjør på nettsiden. Kohmann understreker imidlertidig at de alltid har et forbedringspotensial og ønsker å henge med på den løpende utviklingen.

Vi er godt fornøyd med utgangspunktet vårt og føler at større deler av organisasjonen vår nå tar eierskap i nettsiden. At det er områder vi bør jobbe med å utvikle bedre er jo noe av det som er morsomt. Den dagen vi anser oss som ferdig utviklet på nett bør vi kanskje vurdere å jobbe med noe annet.

Linn Kohmann, Fagleder i Kommunikasjon- og markedsseksjonen

Ønsker du å vite mer om prosjektet? Kontakt oss eller Vangen & Plotz for mer informasjon.