Folkeuniversitetet - Enklere innholdshåndtering med ny teknisk oppgradering

Studieforbundet Folkeuniversitetet er Norges største arrangør av opplæring for voksne. De tilbyr kurs og studier for voksne innen yrkesfag, høgskole/universitetsnivå, språk, fagskoler og kultur og fritidsaktiviteter. Folkeuniversitetet er landsdekkende; du finner oss hvor du bor.

Kompleks innholdshåndtering og duplikate sider

Ettersom nettsidene deres ikke var mobiltilpasset, opplevde de lave besøkstall og lav konverteringsrate fra mobilbrukere. I tillegg inneholdt sidene deres hele 280 000 enkeltsider, noe som gjorde innholdsadministrasjon til en tidskrevende og kompleks prosess. For å kunne være i forkant av den teknologiske utviklingen ønsket de å oppgradere nettsidene, med mål om økt konvertering. Tilgjengelighet på alle plattformer var også en viktig faktor for videre drift.

Deres daværende leverandør opererte med et eget system for innholdshåntering og hadde ikke mulighet til å implementere responsivt design i den gamle løsningen. Leverandøren var heller ikke open source, så kunden var låst til deres gamle system. På bakgrunn av dette inviterte Folkeuniversitetet fem ulike leverandører til å presentere et nytt løsningsforslag til nye nettsider. eZ partner, Seeds Consulting, var en av leverandørene i prosessen. 

Hovedutfordringer

 • Kompleks innholdshåndtering
 • Duplikat studier
 • Ikke mobiloptimaliserte nettsider
 • Behov for en samlet løsning for alle regioner
 • 280 000 enkeltsider

Steinar Magnussen, Senior rådgiver i Seeds, forteller at den største utfordringene var å samle Folkeuniversitetet omkring en løsning som fungerte for alle regionene. Hver enkelt region hadde sine behov og sterke meninger om hva som var viktigst.

Den andre store utfordringen var opprydning i kurs- og studietilbudet. Antallet kurs var ekstremt høyt i forhold til det faktiske tilbudet. Årsaken var duplikat studier
(samme kurs og studier), fordelt på forskjellige lokasjoner i Norge. Magnussen forteller at ett kurs kunne forekomme hele 30-40 ganger på nettsidene, selv om det i realiteten var det samme kurset.

Christine Dramstad, markedsrådgiver i Folkeuniversitetet, forteller at Seeds fremstod som den mest troverdige partneren som forstod deres tekniske utfordringer på best mulig måte. 

Oppgraderingsprosjektet startet i april 2015 og sidene ble lansert 2.mai. Nettsidene er bygget på eZ Publish og Seeds Consulting har stått for den tekniske utviklingen. Netlife Research har utført designimplementeringen.

Magnussen forteller at løsningsprosessen handlet om å identifisere de viktigste brukeroppgavene og samtidig forankre de viktigste målene til Folkeuniversitetet. Ved å knytte brukeroppgavene til disse målene, fant de gode løsninger som var enklere å prioritere og forankre i hele organisasjonen.

Resultat  

 • Tilgjengelighet på alle plattformer
 • Bedre redaksjonelt grensesnitt
 • Enklere administrering
 • Bedre søksfunksjonalitet
 • Driftsmessig forbedring av sidene
 • Oppgavefokusert og prioritert nettsted med fokus produktene

Dramstad forteller at hun er veldig fornøyd med løsningen og de nye sidene. Nettsidene har fått en enklere versjon med renere design. Ettersom at alt er samlet i én enkelt plattform, har drift og administrering av nettsidene blitt betraktelig forenklet.

Magnussen kan fortelle at de allerede kan se at mobil konverterer vesentlig bedre enn før. Samtidig har kunden etter prosjektet begynt å jobbe bedre og mer målrettet med SEO på nettsidene.

Dramstad ønsker å trekke frem Seeds som en viktig bidragsyter for at prosjektet har blitt så vellykket. 

Seeds har vært utrolig flinke. Det har vært et godt samarbeid under hele prosjektet. Vi har nok ikke vært den enkleste kunden, men de har alltid vært veldig fleksible og løsningsorienterte hele veien. Christine Dramstad, markedsrådgiver i Folkeuniversitetet

Christine Dramstad, markedsrådgiver i Folkeuniversitetet

Hvorfor eZ?

Søksfunksjonalitet og kurs var en viktig faktor som lå til grunn for vurderingen av riktig plattform. Magnussen forteller at løsningen krevde en ekstremt avansert søkefunksjon, samtidig som det var høye krav til integrasjoner. Han understreker at eZ har et rammeverk som er lett integrerbart og fleksibelt å utvikle.

Med SolR som søkemotor hadde Seeds  verktøyet de trengte for å løse oppgavene på en god måte. Søket på nettsidene i dag består av en kombinasjon mellom geografisk lokasjon og fasetter.

Vi valgte å bruke eZ Publish i denne løsningen fordi kravene til integrasjoner var mange og løsningen krevde en ekstremt avansert søkefunksjon. eZ Publish har et rammeverk som er lett integrerbar og med SolR som søkemotor hadde vi det vi trengte for å løse oppgavene på en god måte.

Steinar Magnussen, Senior rådgiver i Seeds

Neste steg

Det neste viktige steget i prosjektet blir implementering av ny betalingsløsning. Seeds har utviklet en frittstående komponent med Klarna, kalt Klarna Check Out, som er en enkel og brukervennlig måte å gjøre betaling på nett. Per dags dato er det bare et fåtall av kursene som kan betales via nettsidene. Målet er at alle kurs skal betales digitalt, slik at hele kundereisen blir forenklet og foregår på nett, forteller Magnussen.

Ønsker du å vite mer om prosjektet? Kontakt oss eller Seeds Consulting for mer informasjon.