Confex - Økt konvertering med ny teknisk oppgradering

Confex er Skandinavias største utvikler og tilbyder av kurs og konferanse for arbeidslivet, med nærmere 25 000 deltakere hvert år. Med 900 foredragsholdere i stallen arrangeres mer enn 600 kurs og konferanser over et bredt spekter av fagområder. 

Bakgrunn for prosjektet

Selskapet hadde behov for en teknisk oppgradering av nettsidene sine og ønsket å fornye deres norske og svenske sider. Nettsiden ble satt opp i 2008 på eZ Publish, og hadde ikke blitt oppgradert til nyere versjoner av teknologien siden den gang. Confex så derfor behov for nye nettsider med oppdatert funksjonalitet og design.

Selskapet hadde tidligere to forskjellige nettsteder for Norge og Sverige; et mobilt nettsted og et desktoppbasert nettsted. Sverige hadde bare en desktoppside som var lite fungerende på tablet og mobilenheter.  Morten Blixrud, markedsdirektør i Confex, forteller at Confex ønsket å integrere disse sidene inn i samme rammeverk. Confex valgte å fortsette samarbeidet med webbyrået og eZ-partner Netmaking, som hadde bistått dem med oppdateringer på nettsiden i en årrekke.

Teknisk oppgradering og ny funksjonalitet 

Oppgraderingsprosjektet med Netmaking og eZ startet i oktober 2014. Det var et omfattende prosjekt, med en mengde interne systemer som måtte integreres i rammeverket.

I august 2015 lanserte Confex i samarbeid med Netmaking og Northern Beat deres nye nettsider, bygget på eZ. Resultatet av lanseringen var nye confex.no og confex.se som blant annet tilbyr brukerne forenklet kjøpsfunksjonalitet, tidsriktig design og optimal søkefunksjonalitet. Northern Beat har bistått med både med brukeropplevelse og eZ Marketing Automation. 

Mål med oppgraderingen

  • Forbedre konverteringsraten
  • Forminske frafall i bestillingsprosessen

Over 90% av alle bestillinger kommer via nettsiden. Dette stiller krav til god brukeropplevelse. De nye nettsidene har fått et responsivt design, som optimaliser brukeropplevelsen for besøkende på alle enheter, fra PC og nettbrett til telefoner. Dette forenkler også administrasjonen av nettsidene til Confex, fordi de kun trenger å gjøre SEO-tiltak og redaksjonelle oppdateringer ett sted. 

Redesignen åpnet videre opp for å ta i bruk en mer moderne teknologi, og utvide mulighetene Confex har for å presentere kursinnholdet på en best mulig måte. Integrasjonen med de interne systemene har i samarbeid med Netmaking blitt løst på en smidig og god måte. Blixrud forteller at de er veldig fornøyd med de nye nettsidene og samarbeidet med Netmaking.

Vi har veldig gode tall på at dette har blitt bedre. Vi har både klart å øke konverteringsraten betydelig med 63%, samt en forbedring på 10% i frafall i bestillingsprosessen, Morten Blixrud, markedsdirektør i Confex.

Hvorfor eZ?

Blixrud forteller at de ønsket å jobbe videre med løsningen de hadde, og at de tidligere har hatt god erfaring med eZ Publish. ”Vi ønsket ikke å gå bort i fra eZ, og så heller ingen nytteverdi i å bytte CMS, forteller Blixrud. Og legger til at eZ er et godt CMS for innholdspublisering.  

- eZ er et veldig enkelt verktøy å forholde seg til. Det er enkelt å finne frem, og det trengs heller ikke noe betydelig opplæring i forhold til det å utøve enkle webredaktør oppgaver. Det er ikke minst et stabilt og godt verktøy, sier Blixrud.

eZ' gode støtte for et multisiteoppsett gjorde at Netmaking kunne etablere den norske og svenske nettsiden på samme plattform. Her kan Confex dele informasjon, ressurser og design på tvers av landegrensene, samtidig som de kan tilpasse den enkelte nettside til landenes unike behov.

Blixrud forteller at de har ryddet opp i overflødig innhold og fått en bedre innholdsstruktur. Trafikken inn på siden har falt med hele 56% fordi de ryddet mye i innholdsstrukturen, men nettsiden totalt konverterer en langt høyere andel av den trafikken som nå kommer inn. De har samtidig jobbet med søkemotoropptimalisering underveis i prosessen og fokuserte på hva brukerne ønsket.

Ved å knytte eZ Publish sammen med NM Event, som er Netmaking sin egenutviklede løsning for eventforvaltning, fikk de presentert kursinformasjonen til hvert kurs på en strukturert og lettfattelig måte. Samtidig ga dette Confex mulighet til å berike informasjonen om det enkelte kurs ytterligere gjennom tekster, anmeldelser, bilder og video. eZ sikrer denne informasjonsberikelsen med en fleksibel innholdsmotor i bunn, en detaljert rettighetsstyring og en plattformagnostisk måte å lage innhold på.

Hva ønsket kundene?

For å få innsikt i hvilken type informasjon brukerne var på jakt etter, ble det gjort prototyping. En faktor som ble understrekt fra kundene var at informasjon måtte være enkelt å finne frem til. Fra prototypingen ble det satt opp ulike hovedfunksjoner hvert kurs måtte dekke i sin kursbeskrivelse. 

  1. Hva lærer jeg?
  2. Program
  3. Hvor og når
  4. Annen praktisk info

Personlig kundekontakt med Marketing Automation

Confex har en ekstremt bred målgruppe, med alt fra toppledere til personer som sitter å jobber i produksjonsmiljøet. De så derfor et behov for å segmentere kommunikasjonen til hver enkelt bruker og deres behov. Ved hjelp av løsningen eZ Marketing Automation kan Confex kommunisere med sine kunder gjennom automatiserte e-poster med spesialtilpassede budskap mot den enkelte kundes preferanser.

Confex startet med marketing automating samtidig som de de lanserte nye nettsider. Systemet gjør det også mulig å for selskapet å segmentere utsendelsene basert på informasjonen de har om hver kunde.

Blixrud forteller at det handler om å sende mer målrettede e-poster, samtidig som man automatiserer og effiktiviserer prosessen. De har mange pushaktiviteter som driver besøk til siden. Ved å segmentere og sende personlige eposter, kan de ha en hyppig epostdialog, og forhindrer samtidig spam. 

Gjennom å innhente data om den enkelte kundes interesseområder og kjøpshistorikk på tidligere kurs og konferanser kan Confex sende ut tilpassede kampanjer og tilbud som gir langt høyere konverteringsrate enn ved tradisjonelle nyhetsbrev. Salgsstrategien baseres nå direkte på kundenes beslutningsprosess og gir målbare resultater som enkelt kan spores tilbake til den salgsutløsende faktor.

Ser frem til å bruke eZ Studio

Neste steg fremover blir å optimalisere eventsidene og gjøre de enda mer tilpasset de ulike konseptene Confex tilbyr. Ved å etablere en ny versjon av eZ Publish har Netmaking samlet alt av innhold i én database, uten å gjøre Confex avhengig av legacy-funksjonaliteten. Dette sikrer at forholdene ligger til rette for en enkel oppgradering til eZ Platform, den neste generasjonen av eZ Publish. 

Blixrud forteller at de gleder seg til å ta i bruk de  nye publiseringsløsningene, eZ Platform og eZ Studio, som ble lansert i slutten av 2015. 

- Jeg har alltid en visjon og et ønske om å etter hvert få et CMS som går i retning av at man kan publisere i flere kanaler. Med nye eZ Studio synes jeg eZ har tatt noen strategiske valg som jeg heier veldig på, sier Morten Blixrud.