Advokatfirma Ræder - Styrket intern kommunikasjon med skreddersydd intranett

Advokatfirmaet Ræder ble etablert i 1949, og har sitt hovedsatsingsområde innenfor det forretningsjuridiske felt. Dette har sikret bred juridisk og praktisk kompetanse innenfor de fleste områder som berører handel og næringsliv. Kundene omfatter idag alt fra små og mellomstore selskaper til flere store og ledende bedrifter innenfor deres respektive felt. Firmaet er basert i Oslo og består av 65 advokater i tillegg til administrasjon.

Bakgrunn for prosjektet 

Advokatfirmaet Ræder hadde behov for en samlet plattform for kommunikasjon internt i selskapet. Med deres ønske om et skreddersydd intranett, utviklet eZ partner, Netmaking, en ny og oversiktlig kommunikasjonsplattform der all informasjon er samlet på et sted.

Hvorfor eZ?

Ræder benyttet allerede eZ Publish til sine eksisterende nettsider, og ønsket å fortsette med samme rammeverk. Netmaking har stått for den tekniske implementeringen av intranettet. Å bygge intranettet på samme eksisternde plattform, sikret at Ræder kun har ett system å forholde seg til. Dette medfører flere fordeler, og innsparinger i blant annet lisenskostnader, etablering, opplæring og drift.

eZ Publish er en svært velegnet og utbredt intranettplattform, med sin fleksible innholdsmotor, detaljert rettighetskontroll og avanserte søkemotor, Eirik Alfstad Johansen, daglig leder i Netmaking

Hensikten med intranettet

  • En felles plattform for å dele viktig informasjon, rutiner, personalhåndbok, instrukser
  • Et internt forum hvor de ansatte kunne dele faglige artikler som medarbeiderne har fått publisert, samt andre nyheter
  • En kapasitetsoversikt over alle advokatene, og en aktivitetskalender (som vist nedenfor)

Resultat

Lise Lotte Brovold, HR-leder i Ræder, forteller at de er veldig fornøyd med resulatet og opplever at intranettet absolutt har styrket kommunikasjonen i forhold til tidligere. Løsningen er stor kontrast i forhold til tidligere, hvor informasjon ble kommunisert via fellesmøter og e-post.

Resultatet understøtter virksomhetens mål og ivaretar de ansattes behov for en ny og oversiktlig kommunikasjonsplattform der all informasjon er samlet på et sted. Brovold understreker samtidig at de ikke er helt i mål på alle punkter, og vil etter hvert starte arbeidet med videreutvikling av løsningen.

- Netmaking er løsningsorienterte, serviceinnstilt og pålitelige, Lise Lotte Brovold, HR-leder i Ræder.

Optimalisert søkefunsjonalitet

eZ' avanserte søkemotor eZ Find inneholder et bredt spekter av funksjonalitet for å sikre hurtige og relevante søkeresultater. Løsningen sikrer fleksibel rangering etter relevans, og et eget grensesnitt i eZ lar brukerne angi hvilke innholdsobjekter som skal få høyest relevans på enkelte søkeord/begreper om ønskelig.

Funksjonalitet inkluderer blant annet synonymgjenkjenning, språkanalyseverktøy, fuzzy-søk, utheving og filtrering.

Segmentert informasjon til ulike grupper

På intranettet var det være nødvendig å gradere rettighetene den enkelte ansatte hadde til å lese, skrive og redigere innhold. Brovold forteller at de ikke skulle ha en løsning hvor den enkelte skulle kunne publisere selv. Publiseringsrettigheter er derfor lagt til noen få sentrale stillinger og disse mottar innspill fra hele bedriften på både små og store nyheter som ønskes publisert.

Rettighetskontrollen i eZ Publish gir og innskrenker de rettigheter den enkelte ansatt har til et predefinert innhold eller en seksjon. Dette sikrer administrasjonen full oversikt over hvilke ansatte som har tilgang til hvilken informasjon.