Case Studies

Sametinget

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget jobber med å styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Kameo.no - Crowdfunding av foretakslån

Kameo tilbyr klassisk bankfinansiering til entreprenører gjennom lånbasert crowdfunding. Enkeltpersoner og bedrifter kan investere i entreprenører som i sin tur kan gjennomføre et eiendomsprosjekt. For å kunne dekke alle behov, spesielt de sikkerhetsmessige og funksjonelle, ble eZ Publish et naturlig valg som rammeverk på den nye plattformen. 

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Kiropraktorforening (NKF) ønsket å gi nettsidene sine et løft for å gi medlemmer og besøkende en god opplevelse. Samtidig ønsket de å gjøre alt så enkelt som mulig for medlemmene. Resultatet ble en nettside med et forbedret og slankere design, samtidig som intranett og Microsoft Dynamics 365 ble integrert i plattformen. 
Les om hvordan Seeds og eZ bidro til en forenklet og mer effektiv hverdag, både for medlemmer og ansatte i NKF. 

Lillehammer Youth Olympic Games 2016

Ungdoms-OL ble arrangert på Lillehammer mellom 12 og 21 februar 2016. IOC trengte en nettside som skulle spille en nøkkelrolle i Ungdoms-OL sin kommunikasjon ut til publikum og deltakere. Den skulle håndtere informasjon og resultater samtidig som den skulle inspirere ungdommene til å delta på aktiviteter både før og under arrangementet. 

Les om hvordan de klarte å skape en olympisk stemning på deres nye nettsider. 

Høgskolen i Hedmark

HH innså at det var behov for å fornye nettsidene deres og gikk i 2014 ut på anbud for å skaffe en leverandør til oppdraget. Nye www.hihm.no tilbyr brukerne forenklet design, kortere vei til relevant informasjon for de som søker, samt bedre studiesøk på framsiden og tettere integrering mot eksterne systemer (studiehåndboken Nexus). Nye maler for studieinformasjon ble redesignet og lansert vinteren 2016. 

Fotballklubben Borussia Dortmund

Fotballklubben Borussia Dortmund (BVB) er en av de mest suksessrike klubbene i tysk fotballhistorie.Fotballklubbens var ikke fornøyd med nettside med middelmådig ytelse og ønsket dermed å lansere nye nettsider med mål om gode brukeropplevelser og økte konverteringer. Les om hvordan de fikk digital suksess med eZ og ble kåret til beste ”Champions League of Websites 2014”. 

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet er Norges største arrangør av opplæring for voksne. Nettsidene deres inneholdt hele 280 000 enkeltsider, noe som gjorde innholdsadministrasjon til en tidskrevende og kompleks prosess. Samtidig opplevde de lave besøkstall og lav konverteringsrate fra mobilbrukere. Les om hvordan deres nye nettsider ble etter prosjektet med eZ, Seeds Consulting og Netlife Research. 

Sound Harley-Davidson

Sound Harley-Davidson er en av Nord-Amerikas ledende Harley-Davidson forhandlere. Selskapet ønsket å styrke nettsidens funksjonalitet og essensen av merkevaren Harley-Davidson. Les hvordan selskapet klarte å skape den typiske ”Harley Davidson" opplevelsen på deres nettsider. 

Orkla

Orkla ønsket å styrke sin tilstedeværelse i digitale kanaler og samtidig sikre videre vekst innen digital kommunikasjon og. Med dette som mål, har Making Waves utviklet et teknisk rammeverk bygget på eZ, basert på tre ulike hovedløsninger; selskaper, produkter og intranett. Prosjektet har et omfang på mer enn 100 nettløsninger som skal ta utgangspunkt i én publiseringsløsning som gjør det mulig å ivareta en felles kvalitetsstandard.

Advokatfirma Ræder

Advokatfirmaet Ræder hadde behov for en samlet plattform for kommunikasjon internt i selskapet. eZ partner, Netmaking, utviklet en ny og oversiktlig kommunikasjonsplattform på eZ som sikret at all informasjon er samlet på et sted.