Vangen & Plotz

Silver Partner

Vangen & Plotz er et ledende kompetansemiljø innenfor digitale løsninger. Med innsikt, strategi og teknologi skaper vi gode, helhetlige brukeropplevelser sammen med våre kunder.

Konsulentselskap, digitalbyrå, IT-selskap eller teknologibedrift er alle gode betegnelser på hva Vangen & Plotz er. For oss handler det om å definere oss ut fra hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Innsikt, strategi og teknologi i samspill med gode kolleger og solide kunderelasjoner danner en helhet som øker kvaliteten i de løsningene og tjenestene vi leverer. Vi mener at det er i samspillet med andre mennesker at magien skjer og teknologien får verdi. 

Derfor er vår visjon - Vi skaper sammen.

 Vangen & Plotz har over 14 års erfaring med eZ og er lokalisert i Oslo, Hamar og Lillehammer.